Tseg Tseg by OTGO 2016
Tseg Tseg by OTGO 2016, acryl on canvas, 75 x 100 cm
ART SPACE MONGOLIA
'BLUE'
solo-exhibition OTGO Otgonbayar Ershuu
July 29, 2016 - September 1, 2016
www.mongolian-art.de/blue.htm

tseg tseg detail
detail

otgo-art

OTGO

fan-site
facebook.com/OTGOArtist

2016OTGO