Fly and Fly by OTGO 2016
Fly and Fly by OTGO 2013-2016, acryl on canvas, 215 x 660 cm

National Art Museum, Moldova
OTGO ANTARCTIC PANORAMA PENGUINS

Fly and Fly by OTGO 2016
Fly and Fly by OTGO 2016
Fly and Fly by OTGO 2016
Fly and Fly by OTGO 2016
Museum
Children at Museum
Otgo

otgo-art

OTGO

fan-site
facebook.com/OTGOArtist

2016OTGO