"Үлэмжийн чанар" Монголын модон бар, Art Mongolia
"Ulemjiin Chanar-Mongolisches Volkslied-1"
30 x 40 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
("Үлэмжийн чанар-1" модон бар)
"Ulemjiin Chanar" Volkslied der Mongolen
"Ulemjiin Chanar-Mongolisches Volkslied-2"
30 x 40 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
("Үлэмжийн чанар-2" модон бар)

 

Back


Urtnasan Nyam-Ochir (mong. Ням-Очирын Уртнасан)

Urtansan Nyam-Ochir, Artist from Mongolian, Künstler aus der Mongolei
1986
Geboren
2004 Abitur
2004-2009 Kunststudium an der Universität der Künste, Ulan-Bator, Mongolei.

Urtnasan Nyam-Ochir
1986 Born
2004 Abitur
2004-2009 Studied at the University of the Arts, Ulan Bator, Mongolia.

Ням-Очирын Уртнасан
1986 оны 10 сарын 5 -нд  төрсөн
2004 онд Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын "Эрдмийн далай" 1-р сургууль
2004-2009 онд ДУДэС (Дүрслэх Урлагийн Дээд Сургууль) -ийн зураасан зургийн анги.Mongolische Kunst