"Зун" Монголын модон бар
"Sommer-1" 37 x 51 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
"Зун-1" модон бар
"Summer" Mongolian art
"Sommer-2" 37 x 51 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
"Зун-2" модон бар

Summer
"Sommer-3" 37 x 51 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
"Зун-3" модон бар.

 

Back
Baigalmaa Bataa (mong. Батаагийн Байгалмаа)

Baigalmaa Bataa, Artist from Mongolian, Künstlerin aus der Mongolei
1983
Geboren
2001 Abitur
2004-2009 Kunststudium an der Universität der Künste, Ulan-Bator, Mongolei.

Baigalmaa Bataa
1983 Born
2001 Abitur
2004-2009 Studied at the University of the Arts, Ulan Bator, Mongolia.

Батаагийн Байгалмаа
1983 оны 10 сарын 23 -нд  төрсөн
2001 онд 68-р дунд сургууль
2004-2009 онд ДУДэС (Дүрслэх Урлагийн Дээд Сургууль)  -ийн зураасан зургийн анги.Mongolische Kunst