"Говь" Монголын модон бар
"Gobi-1" 28 x 40 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
("Говь-1" модон бар)
Gobi, Mongolischer Holzschnitt Technik
"Gobi-2" 28 x 40 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
("Говь-2" модон бар)

Gobi, Mongolischer Holzschnitt Technik, Mongolische Kunst
"Gobi-3" 28 x 40 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier ("Говь-3" модон бар)


Back
Jamiyankhuu Lamjav (mong. Ламжавын Жамъянхүү)

Jamiyankhuu Lamjav, Artist from Mongolian, Künstler aus der Mongolei
1983
Geboren
1998 Abitur
2004-2009 Kunststudium an der Universität der Künste, Ulan-Bator, Mongolei.

Jamiyankhuu Lamjav
1983 Born
1998 Abitur
2004-2009 Studied at the University of the Arts, Ulan Bator, Mongolia.

Ламжавын Жамъянхүү
1983 оны 6 сарын 22 -нд  төрсөн
1998 онд 6-р дунд сургууль
2004-2009 онд ДУДэС (Дүрслэх Урлагийн Дээд Сургууль) -ийн зураасан зургийн анги.

Mongolische Kunst