"Бөө" Монголын уран зураг "Schamane" Mongolian art
"Schamane-1" 35 x 50 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
"Бөө-1" модон бар
"Бөө" Монголын уран зураг "Schamane" Mongolei Kunst
"Schamane-1" 35 x 50 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
"Бөө-2" модон бар

 

BackGan-Erdene Oyunbat (mong. Оюунбатын Ган-Эрдэнэ)

Gan-Erdene Oyunbat, Artist from Mongolian, Künstler aus der Mongolei
1986
Geboren
2004 Abitur
2004-2009 Kunststudium an der Universität der Künste, Ulan-Bator, Mongolei.

Gan-Erdene Oyunbat
1986 Born
2004 Abitur
2004-2009 Studied at the University of the Arts, Ulan Bator, Mongolia.

Оюунбатын Ган-Эрдэнэ
1986 оны 1 сарын 8 -нд  төрсөн
2004 онд Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын дунд сургууль
2004-2009 онд ДУДэС (Дүрслэх Урлагийн Дээд Сургууль).
 


Mongolische Kunst