Уран Зураг Uran Zurag
"Die Pferde-1" 30 x 60 cm, 2009, Öl auf Leinwand vier Pferde, Mongolei Kunst, Maler Battulga Tsogzol aus der Mongolei
"Die Pferde-2" 30 x 60 cm, 2009, Öl auf LeinwandDurvun Mori Ts. Battulga
"Die Pferde-3" 30 x 60 cm, 2009, Öl auf Leinwand
"Mongol Hatan" Zuraach Battulga
"Queen" 90 x 90 cm, 2009, Öl auf Leinwand
Uran buteel Ts. Battulga
"Halha Frau-2" 50 x 50 cm, 2009, Öl auf Leinwand Uran Zurag, Uran buteel Ts. Battulga
"Die Familie" 60 x 90 cm, 2009, Öl auf Leinwand Mongoliin urlag, Uran buteel Ts. Battulga
"Halha Frau-1" 50 x 50 cm, 2009, Öl auf Leinwand.

Back


Battulga Tsogzol (mong. Цогзолын Баттулга)

Text in English
Монголоор
geboren in Ulan-Bator als Sohn eines bekannten Kunstmalers in der Mongolei. 2000 absolvierte er sein Studium an der Universität der Künste der Mongolei, in der Fachrichtung “Mongolische Malerei” Fachklasse von Prof. Narmandakh Tsultem.

Einzelausstellung
2006 "Der Schritt" Ausstellung in Ulan-Bator.

Gruppenausstellung
2002 "Die asiatische Kunst" Ausstellung in Schweden.
2003 "Frühling" Ausstellung in der Kunstgalerie „Der Union der mongolischen Künstler“ (Art Gallery of UMA) in Ulan-Bator.
2004 "Khan Bräu" Ausstellung Ulan-Bator.
2005 "Der Stamm" Ausstellung in D.U. Museum, Ulan-Bator.
- "Vater und Ich" Ausstellung in Ulan-Bator.
- "Korea und Mongolei" Ausstellung in Kunstgalerie, Seoul.
2006 "Japanisches und Mongolisches Friedensjubiläum" Ausstellung in Ulan-Bator.
- "Herbst" Ausstellung in der Kunstgalerie „Der Union der mongolischen Künstler“ (Art Gallery of UMA) in Ulan-Bator.
- "Yadamsüren" Ausstellung in Ulan-Bator.
2007 "35. Jubiläum der diplomatischen Beziehung zwischen Mongolei und Japan" Ausstellung in Ulan-Bator.
- "Gurvan tsag" Ausstellung, Kunstgalerie, Ulan-Bator.
Battulga Tsogzol, Artist from Mongolian, Künstler aus der Mongolei Battulga Tsogzol

„Die Mongolen kommen!“

lautet das Motto der Sonderausstellung veranstaltet von der Botschaft der Mongolei und der Collection Freudenberg. 25. Juni 2010 – 1. August 2010

Text in English
Battulga Tsogzol

He was born in the capital, "Ulan Bator" of Mongolia. In 2000 he graduated from the University of the Arts of Mongolia, in the subject area "Mongolian painting" specialized class of Prof. Narmandakh Tsultem.

Solo Exhibition
2006 "The Step" exhibition in Ulan Bator.

Group Exhibition
2002 "The Asian Art" exhibition in Sweden.
2003 "Spring" exhibition at the Art Gallery "The Union of Mongolian Artists" (Art Gallery of UMA) in Ulan Bator.
2004 "Khan Bräu" Exhibition Ulan-Bator.
2005 "The Master" exhibition in D.U. Museum, Ulan Bator.
- "Father and I" exhibition in Ulan Bator.
- "Korea, and Mongolia" exhibition at Art Gallery, Seoul.
2006 "Japanese and Mongolian Peace Jubilee" exhibition in Ulan Bator.
- "Autumn" exhibition at the Art Gallery "The Union of Mongolian Artists" (Art Gallery of UMA) in Ulan Bator.
- "Yadamsuren" exhibition in Ulan Bator.
2007 "35th anniversary of diplomatic relations between Mongolia and Japan" exhibition in Ulan Bator.
- "Gurvan tsag" exhibition, Art Gallery, Ulan Bator.


Монголоор
Цогзолын Баттулга
1977 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 2000 онд ДУДэС-ийн (Дүрслэх Урлагийн Дээд Сургууль) Монгол зургийн ангийг зураач Цүлтэмийн Нармандах багшийн урланд суралцаж төгссөн.

Уран бүтээлийн үзэсгэлэн:
2002 онд "Азу Дорнын үзэсгэлэн" Швэд.
2003 оноос "Хавар" үзэсгэлэн, Арт галерей, Монголын Урчуудын Эвлэлийн Хороо.
2004 онд "Хан Брой" үзэсгэлэнд оролцож, тусгай байрны шагнал авсан.
2005 онд "Удам" үзэсгэлэн, ДУМузей.
- "Аав ба би" Эрэгтэйчүүдийн холбооны үзэсгэлэнд оролцож, өргөмжлөл авсан.
- Сөүл Монголын үзэсгэлэн, Арт галерей.
2006 онд Япон Монголын найрамдлын ойд зориулсан үзэсгэлэн.
- "Алхам" бие даасан үзэсгэлэн.
- "Намар" үзэсгэлэн, Арт галерей, Монголын Урчуудын Эвлэлийн Хороо.
- "Ядамсүрэн" үзэсгэлэн
2007 онд Япон Монголын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн
- "Гурван цаг" үзэсгэлэн, Арт галерей

Mongolische Kunst