Batjargal Ulziidelger
Буриад

Ёохор хатирч наадсан

Ёс төрөө эрхэмлэсэн

Буриад бүсгүйн намба нь

Буу шиг уянгалаг билээ...

Mongolian Art

Jack "Batjargal Ulziidelger" - Buriad
Jack "Batjargal Ulziidelger" - Buriad