Die Webseite von Collection Freudenberg AG
Koposition, Composition, Zohiomj
"Зохиомж" усан будаг"
"Komposition - Reife Sonneblumen"
30x60 cm, 2009 Aquarell auf Papier


Mongolian Art

Baatarsuren Dorjpalam (mong. Доржпаламын Баатарсүрэн)

1986 Geboren
2004 Abitur
2004-2009 Kunststudium an der Universität der Künste, Ulan-Bator, Mongolei.

Baatarsuren Dorjpalam
1986 Born
2004 Abitur
2004-2009 Studied at the University of the Arts, Ulan Bator, Mongolia.

Доржпаламын Баатарсүрэн
1986 оны 3 сарын 21 -нд  төрсөн
2001-2004 онд Төв аймгийн Жаргалант сумын дунд сурууль
2004-2009 онд ДУДэС (Дүрслэх Урлагийн Дээд Сургууль) -ийн зураасан зургийн анги.



Back