Диваажингийн зургууд "Миниатур зураг"
019-0200.jpg.medium.jpeg otgo-art_facebook

Диваажин -20 гуаш, даавуу, 21 x 30см, зурсан он 2002-2004

Нарийвчилсан хэсгүүдийг доороос үз!
1Sieh unten die Details des Bildes! 2Sieh unten die Details des Bildes! 3Sieh unten die Details des Bildes! 4Sieh unten die Details des Bildes! 5Sieh unten die Details des Bildes! 6Sieh unten die Details des Bildes! 7Sieh unten die Details des Bildes!