Диваажингийн зургууд "Миниатур зураг"
016-0170.jpg.medium.jpeg otgo-art_facebook

Диваажин -17 гуаш, даавуу, 21 x 30см, зурсан он 2002-2004

Нарийвчилсан хэсгүүдийг доороос үз!
1www.mongolian-art.de miniature paradise 2www.mongolian-art.de miniature paradise 3www.mongolian-art.de miniature paradise 4www.mongolian-art.de miniature paradise 5www.mongolian-art.de miniature paradise 6www.mongolian-art.de miniature paradise 7www.mongolian-art.de miniature paradise